Meghívó

"NŐKÉPEK TÉRBEN ÉS IDŐBEN"
Tudományos konferencia

Miskolci Egyetem
2014. május 16.

Tisztelt Kollégák, Kutatótársak és Érdeklődők!

A Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar 
Gender-Kutatóközpontja, 
Történettudományi Intézete és
Modern Filológiai Intézete

2014. május 16-án történészek, irodalmárok és nyelvészek közreműködésével tudományos konferenciát szervez „Nőképek térben és időben” címmel. A konferencia célja, hogy feltárjuk és elemezzük azokat a történelemben, az irodalomban és a nyelvben kialakult nőképeket, amelyek korunk női identitásformáit térben és időben, meghatározták, illetve határozzák meg még ma is. A nőképek és annak komponensei, a női szerepek társadalmi és kulturális értelmezései és mintázatai – historikus és aktuális szemszögből is – fontos részei a társadalmi valóságunknak, és számtalan ábrázolási formái széleskörű kutatásokra adnak lehetőséget a különböző tudományterületeken. Célunk, hogy az interdiszciplinaritás jegyében egymásra vetítsük a történettudományi és az irodalomtudományi, valamint a nyelvtudományi kutatások eredményeit.

A konferenciára előadóként április 15-ig lehet jelentkezni az előadás címének és kivonatának (kb. 500 szó) megküldésével a szervezők email címére. Várunk minden olyan történelmi, irodalmi és nyelvi szempontú előadást, amelyek egy bizonyos történelmi, irodalmi és nyelvfejlődési korban, korszakban vizsgálják a nőképet, a nőiség metaforikus, historikus, szemiotikai, szimbolikus stb. ábrázolási formáit, és kísérletet tesznek arra, hogy a nőiséget történelmi, irodalmi és nyelvi képeken keresztül interpretálják. 

Konferenciánkra tisztelettel és szeretettel várjuk az előadókat és a téma iránt érdeklődő kollégákat, hallgatókat.

Kollegiális üdvözlettel a szervezők nevében:

Dr. Balogh Judit (v.balogh.judit@gmail.com

Dr. Kegyes Erika (kegyeserika@gmail.com

Miskolc, 2013. március 14.